محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

حوزۀ تخصصی: علوم انسانی و نقد متون

اعتبار مجله: تخصصی

زبان مجله: فارسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار:  الکترونیکی

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

 

 

حوزه فعالیت:

1. نقد کتب درسی، کمک درسی و مرجع دانشگاهی

2. نقد مجلات و مقالات علمی دانشگاهی

3. بررسی، نقد یا آسیب شناسی گرایش ها یا جریانهای فکری تاثیر گذار آکادمیک در کشور

4. گزارش نشست‌ها، سخنرانی‌ها، همایش‌ها و جلسات نقد کتاب شورا

5. گفت‌و‌گو با استادان یا نویسندگان با محوریت نقد

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-مدیرمسئول:
دکتر جان اله کریمی مطهر

-سردبیر:
دکتر هادی وکیلی

-مدیر داخلی:
دکتر محسن شعبانی

-اعضای هیئت تحریریه:
دکتر خسرو باقری
دکتر سید حسن حسینی
دکتر مهرداد عربستانی
دکتر نعمت الله فاضلی
دکتر پریسا گودرزی
دکتر علی متولی زاده اردکانی
دکتر حامد وحدتی نسب


دوره انتشار: فصلنامه

شماره جاری

انسان‌‌شناسی زبان‌شناختی، الساندرو دورانتی، ترجمه رضا مقدم‌کیا، 1395: نشر نی 579ص.

A Companion to Moral Anthropology Fassin, Didier, first edition, Maldern- Oxford: Wiley-Blackwell, 2012

Ordinary Ethics: Anthropology, Language and Action  Michael Lambek, ed. 2010.New York: Fordham University Press. 458 pp

A Companion to Anthropological Genetics by Dennis H. O’Rouke

پرسش از حقیقت انسان: مطالعة تطبیقی در آراء ابن عربی و هایدگر، علی‌اصغر مصلح، انتشارات طه، زمستان ۸۴

معنادرمانی: انسان در جستجوی معنا، ویکتور فرانکل، ترجمه دکتر نهضت صالحیان و مهین میلانی، چاپ پنجاه‌و‌چهارم، انتشارات درسا، 1398

مروری بر کتاب ژنتیک انسان شناسی

انسان‌شناسی دین. فیونا بوی، ترجمة مهرداد عربستانی

مجموعة انسان‌شناسی روان‌شناختی: مدرنیته و تغییرات روان‌فرهنگی . ویراستاران: کانرلی کیسی و رابرت.بی. ادگرتُن. انتشارات بلک‌ول، 2005، ویراست نخست، 549 صفحه

انسان‌شناسی. مولفان: مارک اوژه. ژان- پل کولن، مترجم ناصر فکوهی. تهران، نشر نی، چاپ اول، 1388، 135 صفحه

زبان، منزلت و قدرت در ایران. ویلیام بی‌من، ترجمه رضا مقدم‌کیا. تهران، نشر‌ نی، ۱۳۸۱. چاپ نهم، ۱۳۹۷. ۳۷۷ صفحه

Among the Iranians, a guide to Iran’s culture and customs, Sofia A. Koutlaki, Boston-London: Intercultural press, 2010.

Handbook of Neuroethics. Editors: Clausen, Jens, Levy, Neil, Springer Netherlands, 2015, 1878 pages

نقد کتاب جنسیت انسان

انسان و کیهان در ایران باستان. فیلیپ ژینو، مترجم: لیندا گودرزی، تهران، نشر ماهی، 1395، 208 صفحه

انسان برای خویشتن؛ پژوهشی در روان‌شناسی اخلاق. اریک فروم، ترجمه اکبر تبریزی. تهران: بهجت، 1398. چاپ دهم، 272 صفحه.

فناوری از منظر مایکل فیشر با تمرکز بر معرفی مقالۀ چهار تبارشناسی انسان‌شناسی نوترکیب علم و فناوری

مجموعه رسائل مشهور به کتاب الانسان الکامل . عزیز‌الدین نسفی

خودمردم‌نگاری هویت دانشگاهی. چگونه هویت انسان ایرانی به عنوان پژوهشگر یا انسان دانشگاهی شکل می‌گیرد؟ نعمت الله فاضلی، تهران؛ تیسا، ۱۳۹۶ چاپ اول- ۱۱۰ صفحه.

روان‌شناسی اخلاق و شهودگرایی اجتماعیِ جاناتان هایت؛ مروری انتقادی بر کتاب ذهن درستکار

«مردم شناسی ایرانی؛ تاملاتی در وضع امروز ایران» فیاض، ابراهیم. مشهد؛ سپیده باوران، 1392 چاپ اول – 168 صفحه.

مولانا و مسائل وجودی انسان

روان‌شناسی: روان‌شناسیِ تکاملِ شدنیِ مردم (انسان)

انسان پیش از تاریخ (پیدایش انسان)